Sk
Stelmashchuk L. B., FLP

Stelmashchuk L. B., FLP

Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zaistili autenticitu účtov, ale považujeme za svoju povinnosť vás upozorniť, že v takmer žiadnom mechanizme autentifikácie nie sú vždy chyby a „alternatívne riešenia“ zásadne vylúčené. Dávajte si pozor na svoju vlastnú bezpečnosť a zodpovedne si vyberajte svojich obchodných partnerov.
Želáme vám úspešné prepravy! Váš Lardi-Trans.

Znak Majiteľ vozidla dostávajú používatelia, ktorí predložia jeden z nasledujúcich dokumentov: - členstvo v AsMAP alebo v iných organizáciách MAP v iných krajinách; - dostupnosť licencie na prepravu tovaru; - poskytovanie technického osvedčenia vozidla pre auto.

Luck, Ukrajina

Prístup je obmedzený

Máte obmedzený prístup k zobrazeniu tejto stránky.