API Lardi-Trans

API Vám umožňuje zvýšiť efektivitu a úroveň automatizácie Vašej spoločnosti integráciou funkčnosti platformy Lardi-Trans do podnikového softvéru

Výhody

Zvýšenie účinnosti

Pripojením API pracujete s funkcionalitou Lardi-Trans v rámci Vášho softvéru, nie je potrebný žiadny čas na prepínanie medzi programami a kopírovanie údajov

Odstraňovanie problémov

Prenos údajov prebieha automaticky, čím sa eliminuje možnosť omylu pri kopírovaní údajov

Transparentnosť

Všetky fázy práce možno ľahko sledovať vďaka práci vo Vašom softvéri

Možnosti API

Pridávanie žiadaniek na Náklad

Pridávanie žiadaniek na Vozidlá

Získavanie údajov z adresárov Lardi-trans

Úprava žiadaniek na Náklad

Úprava žiadaniek na Vozidlá

Získavanie informácií o používateľoch

Opakovanie žiadaniek na Náklad

Opakovanie žiadaniek na Vozidlá

Budovanie trasy

Ako to funguje

Registrácia
Zaregistrujte sa na platforme Lardi-Trans
Vytvorenie Tokenu
Vytvorte si jedinečný Token vo svojom osobnom účte
Hotové
Použite Token na prístup k API Lardi-Trans