api

API Lardi-Trans

API Vám umožňuje zvýšiť efektivitu a úroveň automatizácie Vašej spoločnosti integráciou funkčnosti platformy Lardi-Trans do podnikového softvéru

Výhody

calculator

Zvýšenie účinnosti

Pripojením API pracujete s funkcionalitou Lardi-Trans v rámci Vášho softvéru, nie je potrebný žiadny čas na prepínanie medzi programami a kopírovanie údajov

notes

Odstraňovanie problémov

Prenos údajov prebieha automaticky, čím sa eliminuje možnosť omylu pri kopírovaní údajov

screen

Transparentnosť

Všetky fázy práce možno ľahko sledovať vďaka práci vo Vašom softvéri

Možnosti API

cargo_add

Pridávanie žiadaniek na Náklad

trans_add

Pridávanie žiadaniek na Vozidlá

list

Získavanie údajov z adresárov Lardi-trans

cargo_edit

Úprava žiadaniek na Náklad

trans_edit

Úprava žiadaniek na Vozidlá

person_info

Získavanie informácií o používateľoch

cargo_24

Opakovanie žiadaniek na Náklad

trans_24

Opakovanie žiadaniek na Vozidlá

two_pins

Budovanie trasy

Ako to funguje

Registrácia
Zaregistrujte sa na platforme Lardi-Trans
Vytvorenie Tokenu
Vytvorte si jedinečný Token vo svojom osobnom účte
Hotové
Použite Token na prístup k API Lardi-Trans