reliability_zone

Zóna spoľahlivosti

Lardi-trans vytvoril bezpečný priestor pre všetkých účastníkov prepravy - Zónu spoľahlivosti.

Zóna spoľahlivosti ochráni Vaše podnikanie pred nepoctivými partnermi a finančnými stratami.

reviews

Pas spoľahlivosti

Lardi-Trans generuje pre každú spoločnosť Pas spoľahlivosti vytvorený na základe recenzií a nárokov od iných spoločností.

Pas spoľahlivosti obsahuje všetky potrebné informácie pre rozhodnutie o spolupráci so spoločnosťou.

likes

Recenzie

Systém recenzií je dôležitou súčasťou interakcie medzi všetkými účastníkmi prepravy nákladu. Pozitívne a negatívne dojmy zo spolupráce sú dôležité pre určenie spoľahlivosti spoločnosti.

rating_stars

Rebríček

Hodnotiaci systém vytvorený na základe zanechaných recenzií Vám umožňuje rýchlo určiť spoľahlivosť spoločnosti.

claims

Nároky

Systém nárokov umožňuje riešiť spory, ktoré vznikli v rámci platformy Lardi-Trans. Spoločnosti s nevyriešenými nárokmi sú označené špeciálnym znakom.

Vyhľadávanie

Integrácia Zóny spoľahlivosti do vyhľadávacieho systému umožňuje získať aktuálne informácie o spoločnosti a zverejnenej žiadanke.

Recenzie

Funkcionál informuje o počte pozitívnych a negatívnych recenzií

Majiteľ nákladu

Znak sa vydáva spoločnosti, ktorá potvrdila prítomnosť vlastného nákladu

Nárok

Znak oznamuje existenciu nároku voči spoločnosti

Majiteľ vozidla

Znak sa vydáva spoločnosti, ktorá potvrdila prítomnosť vlastného auta
search
profile

Dokumentácia

Služba Dokumentácia umožňuje prostredníctvom partnerských služieb prijímať kompletnú správu o spoločnosti, registračné údaje, zakladateľov a kľúčových osôb, vlastnícku štruktúru a povolenia, daňové a finančné informácie, súdne dokumenty. Dokumentácia pomôže vyhnúť sa finančným stratám, rizikám poškodenia dobrého mena a právnym sankciám.

Zóna spoľahlivosti v číslach

2 372 711

Celkový počet recenzií

4

Na dnes

9 075

Celkový počet nárokov

0

Na dnes

2 723

Priamych odosielateľov nákladu

1 057

Priamych dopravcov