23.10.2023

Hospodárenie Slovenska sa za minulý rok zlepšilo, revízia údajov ukázala vyšší výkon ekonomiky

Podiel schodku verejných financií Slovenska aj dlhu na výkone ekonomiky sa vlani medziročne znížil a výsledok v absolútnom vyjadrení bol mierne lepší, než ukazovali dáta z tohtoročnej jari.

Slovensko hospodárilo v minulom roku s deficitom 2,22 miliardy eur, čo predstavovalo 2,02 percenta hrubého domáceho produktu. Dlh verejnej správy dosiahol 63,38 miliardy eur, čo bolo 57,8 percenta HDP. Informoval o tom slovenský štatistický úrad po revízii údajov o hospodárení štátu.

Slovenská ekonomika v roku 2022 rástla mierne rýchlejšie, ako ukazovali doterajšie čísla. Hrubý domáci produkt vzrástol na 1,8 percenta z pôvodne uvádzaných 1,7 percenta. Naopak, rast ekonomiky v roku 2021 bol mierne nižší, na úrovni 4,8 percenta oproti pôvodne zverejnenému rastu o 4,9 percenta. Vývoj ekonomiky za roky 2019 a 2020 zostal nezmenený.

Čaká nás konsolidácia, no nie drastická

Tento rok by sa hospodárenie Slovenska malo naopak výraznejšie zhoršiť. Dosluhujúca úradnícka vláda aj odborníci už opakovane upozornili, že kabinet vznikajúci po septembrových parlamentných voľbách bude musieť pristúpiť k výraznejším ozdravným opatreniam.

Strany novej trojčlennej koalície už ale ohlásili, že konsolidácia nebude na úkor sociálneho štandardu obyvateľov.

Verejný schodok Slovenska vlani v pomere k hrubému domácemu produktu po revízii dát klesol na 2,02 percenta z predminuloročných 5,18 percenta.

Krajina pôvodne vykazovala za rok 2022 deficit 2,04 percenta HDP. Podiel dlhu štátu na HDP vlani klesol na 57,80 percenta z 61,08 percenta v roku predchádzajúcom.

Podľa štatistikov výšku minuloročného deficitu verejných financií ovplyvnilo hlavne ukončenie vyplácania pomoci v súvislosti s epidémiou COVID-19. Práve v čase koronavírusovej krízy v rokoch 2020 a 2021 sa kondícia štátnych financií Slovenska výraznejšie zhoršila. Napríklad v predcovidovom roku 2019 verejný deficit krajiny dosiahol 1,21 percenta HDP a verejný dlh zhruba 48 percent HDP.

Tohtoročný deficit

Pre tento rok slovenské ministerstvo financií počíta s deficitom verejných financií v prepočte 6,85 percenta HDP. Dlh krajiny v absolútnom vyjadrení síce ďalej stúpne, vzhľadom na vyšší rast HDP v bežných cenách v dobe pretrvávajúcej nadpriemernej inflácie sa ale podiel dlhu na výkone ekonomiky podľa odhadu mierne zníži, a to k úrovni 57 percent HDP.

Každoročne v októbri sa spresňujú predbežné údaje o deficite a dlhu štátu za predchádzajúci rok, ktoré sú prvýkrát povinne zverejnené v apríli. Súčasne úrad aktualizoval dáta hospodárenia štátu od roku 2019.

"V porovnaní s jarným odpočtom Štatistický úrad zapracoval do národných účtov spresnenia údajov týkajúcich sa akruálnych daní, údajov vyplývajúcich z predložených súvah, pohľadávku v súvislosti s nákupom vojenských zariadení a zmenu pokuty v súvislosti s dovozom textilu," doplnili štatistici.

 

Zdroj: hnonline.sk